Achieve your FAA license in 4 steps

Step 1

Theory and preparational practical training in Europe

Step 2

Follow-up training and acclimatisation in in the USA*

(*) when you prefer to take your practical exam in the US

Step 3, two options:

Take the exam and achieve your license in Europe or in the US

Step 4

Enjoy your license in Europe and in large areas of the world where an FAA license is considered as a reference

Our Standard Packages

Contact us

for your FAA instrument rating for your FAA Flight Review for a Safety Copilot

FAA check rides in Europe

Beste medepiloten,

Zoals jullie waarschijnlijk reeds vernomen hebben, is het op heden niet meer mogelijk om FAA check rides te laten uitvoeren in de EU als niet-US onderdaan.
Deze zullen moeten geschieden op Amerikaans grondgebied.

 

Training, Flightreviews, IPC’s kunnen nog steeds in de EU plaatsvinden op jullie vertrouwelijk terrein. 
We kunnen jullie nog steeds optimaal begeleiden in het behalen van een FAA certificaat,
en blijven in nauw contact met de Amerikaanse vliegscholen en DPE’s in Amerika zelf.

 

Zodra er nieuws is zullen wij hier onmiddellijk over berichten.
Voor alle andere zaken blijven wij steeds ter beschikking.

 

*English*
Dear fellow pilots,
As you have probably already heard, it is currently no longer possible to have FAA check rides performed in the EU as a non-US citizen.
These will have to take place on the US continent.  Training, Flight reviews, IPCs can still take place in the EU in your known airspace.
We can still optimally guide you in obtaining an FAA certificate,
while staying in close contact with the American flight schools and DPEs in the US itself.

 

As soon there is news we will report about this immediately.
We remain available for all other matters.