Hulp bij de omzetting tussen EASA en FAA vergunningen en certificatie

Wat is het en waarom?

Sinds 18 mei 2021 is er een bilateraal akkoord tussen de twee luchtvaartgrootmachten, enerzijds de EASA en de FAA anderzijds. Dit akkoord staat gekend als het BASA agreement, het acroniem voor:

Bilateral Aviation Safety Agreement

Het was ons steeds bekend dat vele Europese onderdanen (daadwerkelijk EU-onderdanen gedomicilieerd in de EU, dus niet Zwitserland, Liechtenstein, UK etc.) uitsluitend met FAA certificatie rond vlogen in Europees luchtruim. De meeste onder ons hadden een FAA gelijkstelling op hun EASA vergunning (ongeacht de graad van de EASA vergunning, deze werd altijd herleid naar de privileges van een FAA-PPL certificaat). Daarop werd dan meestal op een later tijdstip een IR-rating aan toegevoegd. Sommigen onder ons gingen later in de US een volledige ‘stand alone’ vergunning halen.

Het nieuws dat FAA vergunden niet meer konden genieten van hun privileges in de EU is niet nieuw. Al gedurende meer dan 20 jaar was dit een topic. Steeds werden de zaken op de lange baan geschoven en uitgesteld. Maar onder druk van vooral de Europese politiek is er uiteindelijk een verbod gekomen, maar het verbod komt wel met enige toegevingen en vereenvoudigde procedures.

De echte redenen waarom dit er uiteindelijk gekomen is, daar hebben we het raden naar. Ik denk vooral in de richting van geopolitiek en bescherming van de Europese markt, en de ontmoediging om eerst certificatie te halen in de US.

Hoe nu verder?

Het BASA akkoord houdt in dat er tussen beide partijen (EASA en FAA) procedures zijn uitgetekend om onder bepaalde voorwaarden en beperkingen omzettingen tussen beide vergunningen toe te laten.

Deze omzettingen zijn niet uniform en zijn verschillend al naargelang de richting van de omzetting. Het is niet altijd evident om de regelgeving hieromtrent terug te vinden en te interpreteren. Dit langs beide zijden. Wij bieden een service aan om u verder te informeren en bij te staan in duidelijke en verstaanbare termen. Op basis van uw vragen zullen wij een stappenplan uittekenen, dat kan u dan als checklist gebruiken.

Zoals steeds voorzien wij ook de nodige trainingen moesten deze nodig zijn voor het verdere proces van omzetting.

Onze Standaardpakketten

Een FAA licentie in 4 stappen

Contacteer ons

voor uw FAA instrument rating voor uw FAA (biennial) Flight Review voor een safety copilot